Opracowano 05.08.2007

Program CDMAK.EXE


1. Generowanie programu CDMAK.EXE

Program cdmak.exe wyœwietla m.in. następujšce plansze: Plansza poczštkowa i końcowa składajš się z częœci górnej (wiersze 1 - 15) i częœci dolnej (wiersze 17-21); częœć górna jest dostosowana do danego zastosowania, częœć dolna jest stała i zawiera informacje o pakiecie MAK i Bibliotece Narodowej. Każda plansza może być w języku polskim lub angielskim.

Opis baz znajduje się w zbiorze menu; dla wersji angielskiej można założyć zbiór manu (od 24.09.2003r.)

Generowanie programu cdmak.exe służy do ustawienia odpowiednich tekstów. Generować można dwojako:

2. Opis zbioru planp.txt i plana.txt

Zbiór planp.txt zawiera teksty wyœwietlane przy ustawieniu języka polskiego, plana.txt - dla języka angielskiego. Zbiory muszš być umieszczone w tym samym katalogu, co program cdmak.exe. Brak zbioru plana.txt powoduje ograniczenie działania programu tylko do języka polskiego. Dowolny błšd w zbiorze jest sygnalizowany i wczytywanie zbioru jest przerywane. Każdy z omawianych zbiorów jest zbudowany wg następujšcych reguł: Okreœlenie wiersza, w którym tekst jest wyœwietlany (wymienione powyżej dwie cyfry) muszš być zapisane następujšco:
 • dla planszy poczštkowej: numer wiersza (01 do 15),
 • dla planszy końcowej: 50 plus numer wiersza (czyli 51 do 65),
 • dla planszy w głównym menu: 80 plus numer wiersza (czyli 81 do 84).

  3. POBRANIE PROGRAMU CDMAK

  Dołšczony program CDMAK jest wygenerowany dla dowolnego zastosowania (patrz punkt 1 niniejszego opisu); licencjonowani użytkownicy pakietu MAK mogš pobrać ten program i wykorzystać go do stworzenia własnej płyty. Prosimy o przesłanie każdej takiej płyty do Działu Przetwarzania Danych Biblioteki Narodowej.

  Aby pobrać program CDMAK należy:
    1) kliknšć poniżej na POBRANIE CDMAK
    2) zapisać pobierany zbiór w dowolnym katalogu pod nazwš cdmak.exe
  Podobnie można pobrać zbiory z polskim i angielskim tekstem helpa: CDMAKP.HLP i CDMAKA.HLP

  POBRANIE CDMAK

  POBRANIE CDMAKP.HLP (polski help)

  POBRANIE CDMAKA.HLP (angielski help)


  Biblioteka Narodowa
  Dział Przetwarzania Danych
  al. Niepodległoœci 213
  02-086 Warszawa