BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W SYSTEMIE MAK

Bibliografia narodowa i bibliografie specjalne

Katalogi centralne

Zbiory specjalne

Kartoteki dla opracowania rzeczowego (JHP i UKD)

Bazy adresowe

BAZA ZASOBÓW INTERNETOWYCH
      realizowana w ramach projektu SYNAT/PASSIM            opis bazy: 


KATALOG ZBIORÓW BIBLIOTEKI POLSKIEJ W BRUKSELI            opis bazy: 


WSPÓLNA BAZA BIBLIOTEKI NARODOWEJ I BIBLIOTEKI JAGIELLOŃSKIEJ "KWAŒNY PAPIER"            opis bazy: 


zob. też: Katalogi Biblioteki Narodowej

FIDKAR - Multiwyszukiwarka w wielu bazach (Z39.50)

"Nieoficjalna" strona użytkowników programu MAK

Dokumentacja pakietu MAK i programu MAKWWW

Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa