Baza Zasobów Internetowych realizowana w ramach projektu SYNAT/PASSIM

Baza Zasobów Internetowych realizowana w ramach projektu SYNAT/PASSIM

      Koncepcja bazy powstała podczas realizacji projektu badawczego SYNAT/PASSIM. W latach 2010-2013 w trakcie trwania projektu w bazie zarejestrowano ponad 13.000 rekordów zasobów internetowych z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych i społecznych. Baza jest aktualizowana.

      Opis formalny dokumentu zawiera tylko podstawowe metadane oraz link do zasobu.Natomiast w opisie rzeczowym w innowacyjny sposób została wykorzystana Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - do wyszukiwania przedmiotowego zastosowano terminy indeksowe skorelowane z symbolami UKD.

      Do każdego rekordu została również dołaczona krótka charakterystyka zasobu umożliwiajšca wybór dokumentu już na poziomie opisu.

Uwaga: przy przeglšdaniu bazy zaleca się stosowanie przeglšdarki Internet Explorer,
w przeciwnym przypadku mogš nie wyœwietlać się prawidłowo polskie znaki diakrytyczne.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować do Zakładu Informacji Naukowej, tel. (0-22) 608-23-60, e-mail: m.michalska@bn.org.pl.

Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


 

 

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa
biblnar@bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 4.09.2015 r.