Informacje dotyczšce dokumentacji, szkolenia i konsultacji w zakresie wdrażania pakietu MAK


1. Dokumentacja

1.1. Dokumentacja w postaci drukowanej
Przy zakupie nowej wersji pakietu MAK użytkownik dostaje następujšcš dokumentację: Użytkownicy, którzy kupujš pakiet po raz pierwszy dostajš ponadto ksišżki:
1.2. Dokumentacja zawarta w pakiecie
W pakiecie MAK 4.3 (z głównego menu: Administrator \ dokumentacja) jest zawarta następujšca dokumentacja:
1.3. Dokumentacja w Internecie
Dokumentacja wybranych fragmentów pakietu MAK jest w Internecie pod adresem mak.bn.org.pl.

2. Szkolenie

Szkolenie jest prowadzone w postaci kursów podstawowych i kursów dla administratora przez:

Bibliotekę Narodowš - Zakład Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 02-086 Warszawa, al. Niepodległoœci 213, tel. (022) 608-27-98, e-mail: zebid@bn.org.pl

3. Konsultacje

Konsultacji merytorycznych udzielajš telefonicznie oraz osobiœcie (na terenie BN) pracownicy Biblioteki Narodowej. W uzasadnionych przypadkach pracownicy BN udzielajš konsultacji i pomocy w siedzibie użytkownika.


Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa