Aktualizacja: 04.04.2012

04.04.2012:
 1. Usunięto błšd z formatu NKKR (Nalepki z kodami kr. (wg zakresu) EAN8)
02.03.2012:
 1. Do "PROCEDURY LOKALNE" dodano opcję "OLSZTYN WBP";
13.02.2012:
 1. Poprawione formaty USK1 i OSK1 (uwzględnienie zmian w Marc21 - pola 655, 830);
 2. Nowa wersja kart zasobów w wymiarze A4 (format UGZZ);
 3. Nowa opcja w PROCEDURY LOKALNE / MWP (format UHZZ - Uporzšdkowane karty zasobów);
 4. Nowe wersje kart zobowišzań (formaty COZO i TOZO - Oœwięcim).
04.01.2012:
 1. Nowa wersja programu MAKDW.EXE;
 2. Uzupełniona dokumentacja "Pakiet MAK-Win - Instalowanie, opis";
 3. Uzupełniona dokumentacja "Struktura pakietu MAKMzero";
 4. Nowe formaty drukowania: UFZZ - karty zasobów czasopism, PAP2 - bibliografia osobowa.
13.12.2011:
 1. Program MENUV: parametr /Z - umożliwia definiowanie zmiennej œrodowiskowej dla procedury batch;
 2. Wykorzystanie par. /Z MENUV w adaptacji formatów (mozliwoœć adaptowania dowolnego formatu) i edycji monitów;
 3. Bibreg: wersja Ks. Podlaskiej (DYRB, YCB1, YCB2) i Olsztyna (CYRO);
 4. Konwersje: konwersja bazy bibliografii osobowej MarcBN -> Marc21;
 5. Bibliografia osobowa Marc21;
 6. Nowa wersja wykazu ubytków (UUB6).
24.10.2011:
 1. Poprawki i uzupełnienia w porogramach MAKV, MENUV i WYPV;
 2. Poprawki w formatach: OIN1, PUI2, CIN1, MARI, SIN1, MARW (księgi inwentarzowe), UUB1, UUB5 (wykazy ubytków), DYR1, YCR1, YCR2, YCZ4 (Bibreg M21), BBRU, UTB2, YYC4, TGG1, WYWO;
 3. Uzupełnienie dokumentacji:(1) STRUKTURA MAK4.3b, (2) Pakiet MAK-Win - Instalowanie, opis.
09.08.2011:
 1. Usunięto błędy w formatach WGGM i TGGM - drukowanie prosto z bazy (Ctrl+F8).
18.07.2011:
 1. Nowy wzór monitu (LWZFELS - wykaz wypożyczonych ksišżek wg klas i nazwisk czytelników - sortowanie z łšczeniem);
 2. Nowa opcja w "STATYSTYKA SKONTRUM";
 3. Nowy format 21IN (Przeróbka MFIN na Marc21).
16.05.2011:
 1. Wprowadzono możliwoœć drukowania kodów kreskowych w systemie ITF (2of5) obok dotychczasowego EAN8. Umożliwiajš to 2 nowe opcje w grupie: KATALOGUJĽCY / PROCEDURY POMOCNICZE częœć 2;
 2. Modyfikacja formatu MINC opracowanego dla MWP.
05.04.2011:
 1. Poprawiono wydruki kodów kreskowych (formaty KOKR i NKKR oraz barcode.exe);
 2. Poprawiono procedurę instalacji INSTMODW.BAT (pomijała niektóre modyfikacje).
14.03.2011:
 1. Rozszerzono możliwoœć adaptacji formatów dla druku "prosto z bazy" (Cntrl+F8): sterowanie wydrukiem tytułu i sposobem numerowania dokumentów.
18.02.2011:
 1. BBR-Win: Uruchomiono opcję WORD w Bibreg MarcBN;
 2. WYPOŻYCZALNIA: nowa opcja dla KART ZOBOWIĽZANIA.
07.02.2011:
 1. BBR-Win: Uporzšdkowanie pakietu i dokumentacji;
 2. BBR-Win: Zmiana nazwy "Bibliografie papieskie" na "Bibliografie osobowe;
 3. Procedury Lokalne: Dodano opcję "Genealogia" (gadżet).
10.12.2010:
 1. BBR-Win: dołšczono opcję Bibliografie Papieskie;
 2. BBR-Win: poprawki w opcji BIBREG MarcBN;
 3. Procedury Lokalne/MWP: Poprawki w formatach MIN1 i MIN2.
24.11.2010:
 1. BBR-Win: dołšczono opcję BIBREG MarcBN (PDF bez linków);
 2. Dołšczono nowe czcionki (Antykwa Toruńska, Iwona). Aby móc z nich skorzystać należy zainstalować nowego MiKTeX-a sieciowego, patrz: (MiKTeX sieciowy - instalowanie)
 3. Poprawka w programie SKSORW;
 4. Poprawka formatu MINC (Procedury Lokalne/MWP).
15.11.2010:
 1. BBR-Win: przy numerowaniu nie wymaga się zer w numerze poczštkowym;
 2. PPROCEDURY LOKALNE/MWP: Księga inwentarzowa czasopism.
02.11.2010:
 1. Nowa księga inwentarzowa MWP (w PROCEDURY LOKALNE) - format MIN2;
 2. Poprawione formaty: MIN1 (ks. inwent.), CNV0 (konwersja BZCZ);
 3. Poprawione programy MAKDW.EXE i ZAMIANW.EXE.
18.10.2010:
 1. BBR-Win - nowa opcja w "PDF - bez linków": Zršb główny, 2-kolumnowy, rozdziały in continuo;
 2. Księga inwentarzowa MWP (w PROCEDURY LOKALNE);
 3. Poprawki w programach MAKV i WYPV.
23.08.2010:
 1. Zabezpieczenie przed zamknięciem okienka MAK przez 'x' (noclose.exe w MAKMZERO.BAT);
 2. Poprawki w formatach: UUB1 (wykaz ubytków), CNV0 (konwersja BZCZ), BIBU, MWP2, BIBP, BIBJ, MLC1 (PROCEDURY LOKALNE / MWP), WAL1, BIN3 (PROCEDURY LOKALNE / Wałbrzych);
 3. Wprowadzenie "Kasowanie zmian lokalnych - częœciowe": tylko opcjospisy (ADMINISTRATOR / Adaptacja nowej wersji MAKa);
 4. Rozszerzenie funkcji programów ZAMIANW.EXE i SKSORW.EXE (patrz CZYTMAKD.DOK).
13.07.2010:
 1. Wypożyczalnia lokalna, Monity: usunięto błšd w nazwie bazospisu;
 2. Utworzenie (w menu głównym) grupy opcji PROCEDURY LOKALNE. Zawiera ona procedury drukowania specyficzne dla niektórych bibliotek (KUTNO, WALBRZYCH, MWP).
06.07.2010:
 1. Księgi Inwentarzowe Marc21: Możliwoœć ustawienia różnych lewych marginesów dla stron parzystych i nieparzystych;
 2. BBR-Win: Wykaz Czasopism poprawiono i dodano do wszystkich 4 opcji;
 3. Edycja Monitów: Zmieniona wersja zostaje zapisana w katalogu MAKPRACV pod nazwš z dodaniem "p" na końcu (np. wzor1p);
 4. Kody kreskowe (format NKKR): Możliwoœć drukowania po kilka identycznych kodów (parametr $lpowt$);
 5. Ubytki: Możliwoœć łšczenia wykazów ubytków przed- i po denominacji;
 6. Monity: Monity LWZOR1 i LWZOR1S działajš na bazach przykładowych.
02.06.2010:
 1. Przystosowanie do sieciowego MiKTeX-a. Należy go zainstalować, patrz: (MiKTeX sieciowy - instalowanie);
 2. BBR-Win: dodano "Indeks nazw korp." do: WORD, TeX z linkami, TeX bez linków;
 3. Poprawiono konwersję BZCZ (format CNV0);
 4. Opcja "KATALOGUJĽCY/WYKAZY BIBLIOGRAFICZNE": formaty przedstawiajš się.
05.05.2010:
 1. Adaptacja formatów wypozyczalni: DAOS, TKZO, TKCZ, CKZO, CKZ4 tak, aby można było je testować na przykładowej bazie czytel-w.
26.04.2010:
 1. Format UCZZ - wersje UDZZ, UEZZ pozwalajš produkować wykazy zasobów czasopism w formacie A4 (portret i pejzaż);
 2. Format UUB1 - wprowadzono "graniczny numer inwentarza" (denominacja, bez denominacji). Opcja "Łšczenie obt+obn->ob" łšczy wykaz "z denominacjš" i wykaz "bez denominacji" w jeden wykaz.
14.04.2010:
 1. Program MAKV; poprawiono błędne wprowadzanie liter "ł" i "Œ" w Latin2;
 2. Format CKCZ - opcjonalne wypisywanie kodu kreskowego EAN8;
 3. Format UCZK - możliwoœć drukowania lub nie, pola 500;
 4. Karty zasobów BWC - możliwoœć drukowania kartek: małych, A4 - pejzaż, A4 - portret.
03.03.2010:
 1. Poprawiono błędy w programach WYP, WYPV, WYPADM i WYPADMV. Szczegóły: (czytaj). Po tych poprawkach, aby zapewnic prawidłowe działanie WYPOŻYCZALNI, należy dla wszystkich plików z rozszerzeniem WYP wykonać program Popr1.exe. Program Popr1.exe jest umieszczony w katalogu .\makgenv\MAKD;
 2. Dodano format dla Księgi Inw. Czasopism (format NSCZ);
 3. BBR-Win: rozszerzono opcję WORD;
 4. Zmiany w opcji "Edycja wzoru monitów", nowe monity.
14.12.2009:
 1. BBR-Win: numerowanie stron w indeksach;
 2. Wyjscie do WORDa poprzez XML.
23.11.2009:
 1. Przystosowano MAK-Win do współpracy z MiKTeX 2.8;
 2. Przy wyprowadzaniu do WORD klamry ({,}) w bazie nie powodujš zakłóceń;
 3. Rozszerzono sygnalizację błędów w BBR-Win;
 4. Poprawiono Statystykę w "WYPOŻYCZALNI LOKALNEJ".
14.09.2009:
 1. Wprowadzono możliwoœć drukowania dokumentów prosto z MAKa (Shift+F8) poprzez WORD lub PDF (rownież wg listy zaznaczonych dokumentów).

MOD_4.3w - Uzupełnienia i modyfikacje do pakietu MAK 4.3b


1. Przeznaczenie pakietu MOD_4.3w

Pakiet MOD_4.3w jest przeznaczony do aktualizacji pakietu MAK 4.3b, t.j. do wprowadzenia do tego pakietu uzupełnień i korekt; pakiet jest stale rozwijany, ale jest tak skonstruowany, że można go wykonywać wielokrotnie, jeœli zachodzi taka potrzeba, np. użytkownik wykonał go, ale doszły nowe elementy, które należy dołšczyć. Z pakietu mogš bezpłatnie korzystać wszyscy licencjonowani użytkownicy pakietu MAK 4.3b.

2. Jak wykonać aktualizację

Aby wykonać aktualizację pakietu MAK 4.3b należy: Uwaga: w procedurze aktualizujšcej dwukrotnie podano X (w przykładzie C:\MAKGENV\MOD43); pierwszy raz dla okreœlenia skšd wzišć procedurę instmodw, drugi raz - dla okreœlenia skšd procedura ma brać aktualizowane dane.

POBRANIE MOD43W


Biblioteka Narodowa
Zakład Technologii Informatycznych
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa