Opracowano: 16.01.2012, ostatnia aktualizacja 18.01.2012

Nowy podział na grupy wiekowe w statystyce


W zwišzku z nowym podziałem na grupy wiekowe (0-5, 6-12, 13-15, 16-19, 20-24, 25-44, 45-60 i od 61) zmodyfikowano:
 • zbiory z programami wyp.exe, sta.exe, wypv.exe oraz stav.exe
 • zbiory pomocnicze wyp.hlp, sta.hlp, wypv.hlp oraz stav.hlp.

  Wszystkie wymienione zbiory zostały spakowane i umieszczone w zbiorze o nazwie stat1.exe. Aby pobrać potrzebne zbiory należy:
 • założyć jakiœ roboczy katalog, np. AAA,
 • pobrać program stat1.exe (kliknšć na ten link),
 • zapisać zbiór stat1.exe w katalogu AAA,
 • wykonać program stat1.exe,
 • przenieœć potrzebne zbiory w odpowiednie miejsca, a mianowicie
 • usunšć cały katalog AAA.

  Dla zastosowania nowego podziału na grupy wiekowe należy wybrać w trzecim algorytmie parametr 5.
  Uwaga: pobrane programy można stosować tylko po poprawieniu błędu opisanego w punkcie ("błšd w programie WYP").

  Użytkownicy, którzy korzystajš z przygotowanych dla statystyki skryptów (wywoływanych przez WYPOYCZALNIA / STATYSTYKA / LICZBA ZAREJESTROWANYCH CZYTELNIKÓW: / WG WIEKU - dziœ, ten miesišc lub ten rok) i którzy chcš zastosować nowy podział na grupy wiekowe powinni wywołać:
  WYPOYCZALNIA / STATYSTYKA /PRZYSTOSOWANIE SKRYPTÓW DO WŁASNYCH POTRZEB

  a następnie dziœ (czywiekd.skr), miesišc (czywiekm.skr) lub rok (czywiekr.skr) (albo niektóre z nich) i w przedostatnim wierszu:
  3 \enter     ; parametr okreslajacy podzial na grupy
  zamienić 3 na 5:
  5 \enter     ; parametr okreslajacy podzial na grupy

  Ewentualne uwagi i błędy prosimy zgłaszać do Jana Wierzbowskiego, tel. (0-22) 608-2520, e-mail: j.wierzbowski@bn.org.pl


  Biblioteka Narodowa
  Zakład Technologii Informatycznych
  al. Niepodległoœci 213
  02-086 Warszawa