Opracowano: 14.12.2011

Błšd w instalacji pakietu Apache i MAKWWW

Wykryty został błšd w procedurze instalacyjnej pakietu Apache i MAKWWW (procedura instwww.bat) wykonywanej na komputerach z systemem WINDOWS 7 w wersji 64 bitowej. W procedurze tej zastosowano programy DOSowe param.exe oraz zamt.exe. Aby poprawnie zainstalować pakiet Apache i MAKWWW należy:
 • na dysku c: założyć roboczy katalog, np. X (można wykorzystać jakiœ istniejšcy katalog)
 • do katalogu c:\X skopiować z instalacyjnego CDROMu zbiór instwww.bat
 • w skopiowanym zbiorze poprawić (np. notatnikiem) tekst
  param.exe      na      paramv.exe
  oraz dwukrotnie tekst
  zamt.exe      na      zamtw.exe
 • wykonać poprawionš procedurę instalacyjnš w następujšcy sposób:
  c:\X\instwww.bat    X:    Y:    Z:    R

      gdzie:
       X jest nazwš płytki instalacyjnej, z której instalujemy,
       Y jest nazwš dysku, na którym zainstalowaliœmy MAK-4.3b,
       Z jest nazwš dysku, na którym instalujemy Apache i MAKWWW,
       R jest jest kodem opisu formatu danych: U dla MARC 21, B dla MARC BN lub F dla FIDES.
  Wywołanie procedury jest takie, jak opisano w instrukcji z tš różnicš, że sama procedura jest pobierana z innego miejsca.
  Przykład komendy instalowania APACHE i MAKWWW:
  c:\X\instwww.bat    d:    f:    c:    U
 • dalszy cišg instalacji wykonać zgodnie z instrukcjš
 • usunšć katalog c:\X.

  Za błšd bardzo przepraszamy. Ewentualne uwagi i błędy prosimy zgłaszać do Jerzego Swianiewicza, tel. (0-22) 608-2520, e-mail: j.swianiewicz@bn.org.pl lub Jana Wierzbowskiego, tel. (0-22) 608-2520, e-mail: j.wierzbowski@bn.org.pl


  Biblioteka Narodowa
  Zakład Technologii Informatycznych
  al. Niepodległoœci 213
  02-086 Warszawa