Opracowano 19.08.2009

PAKIET MAK 4.3b

Opracowany przez Bibliotekę Narodowš pakiet MAK 4.3b jest kolejnš wersjš pakietu MAK, obejmujšcš trzy moduły: Aktualnie pakiet jest testowany i dołšczany do płyty CDROM z pakietem MAK 4.3a, choć w instrukcjach i opisach nie jest to jeszcze uwzględnione. Przewidujemy, że wersja 4.3b będzie sprzedawana pod koniec roku.

MODUŁ MAK-Win

Moduł MAK-Win jest odmianš pakietu MAK 4.3a, w którym dokonano następujšcych zmian:

CO ROBIĆ JEŒLI JEST ZAINSTALOWANY PAKIET MAK 4.3a

Pakiet MAK 4.3b używa - jako katalogu roboczego - katalogu MAKPRACV (zamiast MAKPRAC, jak to było poprzednio). Dlatego, aby instalacja pakietu MAK 4.3b nie kolidowała z dotychczasowš instalacjš zaleca się zainstalowanie go w katalogu MAKGENV (zamiast MAKGEN); wówczas katalogi MAKNASZE i MAKOBCE będš wspólne, a programy będš rozdzielone. Dobrze jest w tym przypadku przenieœć wszystkie bazospisy z katalogu ...\MAKGEN\MENU do katalogu ...\MAKGENV\MENU oraz z katalogu C:\MAKPRAC do katalogu C:\MAKPRACV.

INSTALACJA PAKIETU MAK 4.3b

Instalacja pakietu jest opisana w Instrukcji instalacji pakietu MAK 4.3b
W wyniku instalacji pakietu użytkownik otrzymuje (na pulpicie) trzy ikonki:
 • MAK-Dos - jest to wywołanie dotychczasowej wersji MAK 4.3a (patrz: Pakiet MAK - instalowanie, funkcje edycyjne ),
 • MAK-Win - jest to wywołanie nowej wersji (patrz: Pakiet MAK-Win - instalowanie, opis ),
 • BBR-Win - jest to wywołanie modułu Bibliografii Regionalnej (patrz: Pakiet BBR-Win - instalowanie, opis ).

  Biblioteka Narodowa
  Zakład Technologii Informatycznych
  al. Niepodległoœci 213
  02-086 Warszawa