Opracowano: 18.02.2013

W zwišzku z zaprzestaniem przez Bibliotekę Narodowš dystrybucji pakietu MAK udostępniamy wszystkim naszym Użytkownikom do pobrania z Internetu aktualnš wersję tego pakietu; poniżej opisano:

 • Pobranie pakietu MAK43
 • Pobranie programu MAKWWW do pracy na serwerze
 • Pobranie programu MAKWWW do użytku lokalnego

  Pobranie pakietu MAK43

  Aby pobrać pakiet MAK43 należy:
  1. Na dysku C: założyć katalog roboczy Z; jeœli nie można założyć katalogu Z (istnieje taki katalog albo zbiór), to można ustalić innš nazwę, ale trzeba to uwzględnić przy niżej opisanych operacjach
  2. Pobrać zbiór z.zip (patrz niżej) i zapisać ten zbiór (zapisz jako) w katalogu C:\Z
  3. Wejœć (za pomocš Mojego Komputera) do katalogu C:\Z
  4. Kliknšć dwa razy na zbiorze z.zip
  5. Kliknšć dwa razy na Z
  6. Zaznaczyć wszystkie elementy (myszš albo Ctrl+A)
  7. Skopiować wszystkie elementy (myszš albo Ctrl+C)
  8. Wrócić do katalogu C:\Z
  9. Wkleić wszystkie elementy (myszš albo Ctrl+V)
  10. Usunšć zbiór z.zip
  11. Po wykorzystaniu œcišgniętego pakietu usunšć cały katalog C:\Z

  Wydaje się, że mogš być różne, opisane poniżej, cele pobrania pakietu.

  Zainstalowanie pakietu na nowym komputerze. Instalacja (z katalogu C:\Z) powinna być zgodna z opisem podanym w instrukcji instalacji:    w "Start/Uruchom" wykonać polecenie:

  C:\Z\instmakw.bat    C:\Z    Y:    \MAKGENV    K    R

  gdzie: W czasie instalacji następuje rozpakowanie spakowanych zbiorów (winrar), dlatego może być konieczne (wielokrotne) wyrażenie zgody na wykonanie programu, a także potwierdzenie, że program wykonał się poprawnie.
  Może się tak zdarzyć (w niektórych systemach operacyjnych), że nie zostanš założone na pulpicie ikonki; w tym przypadku trzeba je założyć "ręcznie":
 • ikonka o nazwie MAK-WIN do C:\MAKPRACV\makmzero.bat,
 • ikonka o nazwie MAK-DOS do C:\MAKPRACV\makzero.bat,
 • ikonka o nazwie BBR-WIN do C:\MAKPRACV\bbrmzero.bat
  W katalogu C:\MAKPRAC jest zbiór mak.ico, który można wykorzystać przy tworzeniu ikonki.

  W Windows 7 i Vista nie można uruchomić programu na pełnym ekranie. Można jednak ustawić doœć duże okno: po założeniu ikonek należy (po naciœnięciu prawego klawisza myszy) wejœć we właœciwoœci i odpowiednio ustawić Czcionkę i Układ; wydaje się (ale to zależy od monitora), że następujšce ustawienia sš dobre:
 • Windows 7: czcionka Consolas 24 lub 28, szerokoœć okna 99, wysokoœć okna 35
 • Vista: czcionka Lucida Consolas 24, szerokoœć okna 98, wysokoœć okna 36

  Wymiana już zainstalowanego pakietu na nowy dla wykorzystania nowych opcji. Zaleca się następujšce działania, które umożliwiš "gładkie" przejœcie od starej instalacji do nowej:
  1. zrobić kopię całej instalacji pakietu MAK, w szczególnoœci wszystkich baz
  2. na dysku C: zmienić nazwy katalogów MAKPRAC i MAKPRACV
  3. na dysku na którym jest instalowany system: zmienić nazwy katalogów MAKGENV, MAKNASZE i MAKOBCE
  4. na pulpicie: zmienić nazwy ikonek MAK-WIN, MAK-DOS i BBR-WIN
  5. zainstalować pakiet (patrz punkt poprzedni)
  6. na dysku na którym jest instalowany system: usunšć katalogi MAKNASZE i MAKOBCE, a starym katalogom (ale tylko MAKNASZE i MAKOBCE) przywrócić poprzednie nazwy
  7. skopiować wszystkie lokalne bazospisy ze starego do aktualnego katalogu MAKPRACV
  8. skopiować wszystkie globalne bazospisy ze starego (przenazwanego) katalogu ...\MAKBAZY\MENU do aktualnego katalogu ...\MAKGENV\MAKBAZY\MENU (usuwajšc istniejšce tam bazospisy); zapewni to dostęp do wszystkich uprzednio dostępnych baz
  9. ustawić wszystkie opcje i hasła; starych opcjospisów nie można przenosić, gdyż mogš nie pasować do nowych procedur


  Wymiana programów na nowsze wersje. Aby wymienić programy (w zainstalowanym wczeœniej pakiecie) nie trzeba przeprowadzać instalacji, ale po wykonaniu opisanych powyżej czynnoœci skopiować programy z katalogu C:\Z\MAK-D1 do katalogu ...\MAKGENV\MAK i ...\MAKGENV\MAKD w dotychczasowej instalacji  POBRANIE ZBIORU z.zip  Pobranie programu MAKWWW do pracy na serwerze

  Aby pobrać program MAKWWW (opis programów MAKWWW i MAKWWR znajduje się w http://mak.bn.org.pl/info/infowww.htm) do pracy na serwerze kliknij na odsyłacz odpowiadajšcy żšdanej wersji programu:

  WINDOWS              LINUX

  Aby pobrać program MAKWWR kliknij na odsyłacz odpowiadajšcy żšdanej wersji programu:

  WINDOWS              LINUX  Pobranie programu MAKWWW do użytku lokalnego

  Lokalna instalacja programu makwww polega na zapisaniu na jakimœ dysku (może to być dysk c:, ale nie może być podkatalog) odpowiednio skonfigurowanego katalogu APACHE; można to zrobić pobrajšc lokalnš instalację programu MAKWWW wg poniższej instrukcji:
  1. Na dysku C: założyć katalog roboczy Z1; jeœli nie można założyć katalogu Z1 (istnieje taki katalog albo zbiór), to można ustalić innš nazwę, ale trzeba to uwzględnić przy niżej opisanych operacjach
  2. Pobrać zbiór a.zip (patrz niżej) i zapisać ten zbiór (zapisz jako) w katalogu C:\Z1
  3. Wejœć (za pomocš Mojego Komputera) do katalogu C:\Z1
  4. Kliknšć dwa razy na zbiorze a.zip
  5. Kliknšć dwa razy na zbiorze A
  6. Zaznaczyć i skopiować Apache (myszš albo Ctrl+C)
  7. Przejœć do dysku, na którym instalujemy Apacha (nie w podkatalogu!)
  8. Wkleić zbiór Apache (myszš albo Ctrl+V)
  9. Skonfigurować program makwww, w szczególnoœci poprawić zbiory \APACHE\CGI-BIN\menu, \APACHE\CGI-BIN\menub, \APACHE\CGI-BIN\menui i inne
  10. Założyć ikonkę do \APACHE\CGI-BIN\wwwkat.exe
  11. Usunšć cały katalog C:\Z1


  POBRANIE ZBIORU a.zip

  Biblioteka Narodowa
  Zakład Technologii Informatycznych
  al. Niepodległoœci 213
  02-086 Warszawa