Aktualizacja: 19.12.2005

Pobieranie pakietów BIBRBN i BIBR21


1. Przeznaczenie pakietów BIBRBN i BIBR21

Pakiet BIBRBN(21) jest dodatkiem ("nakładkš") do pakietu MAK 4.3. Pozwala przetworzyć bazę bibliografii regionalnej o strukturze MarcBN (Marc21) na postać publikacji. Bliższe informacje o pakietach i ich wykorzystaniu - patrz: Pakiet BIBRBN - opis użytkowania lub . Pakiet BIBR21 - opis użytkowania

2. Jak zainstalować pakiet

Aby zainstalować pakiet należy: