BAZY BIBLIOTEKI NARODOWEJ W SYSTEMIE MAK
Kartoteki dla opracowania rzeczowego (JHP i UKD)

zob. te¿: Katalogi Biblioteki Narodowej

:
bazy
̣

&
informacje o bazach
̣