Katalog nagrań dŸwiękowych z Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago

Baza zawiera opisy bibliograficzne nagrań dŸiękowych znajdujšcych się w zbiorach Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago: rolek pianolowych, płyt standardowych, płyt długograjšcych i kolekcji nagrań BBC z II wojny œwiatowej.
Prezentowany materiał obejmuje nagrania opracowane podczas prac inwentaryzacyjnych prowadzonych przez pracowników Biblioteki Narodowej w Warszawie w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: "Dziedzictwo kulturowe" Priorytet 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować bezpoœrednio do Zakładu Zbiorów DŸwiękowych i Audiowizualnych, tel. (0-22) 608-23-98, e-mail: m.wroblewska@bn.org.pl


Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


Opracowano 21.05.2014 r.