Spuœcizna Witolda Rowickiego w zbiorach BN - nagrania dŸwiękowe i filmy

Baza zawiera opisy bibliograficzne nagrań dŸiękowych i filmów, będšcych częœciš przekazanej Bibliotece Narodowej spuœcizny po wybitnym polskim dyrygencie, wieloletnim dyrektorze Filharmonii Narodowej w Warszawie, Witoldzie Rowickim (1914-1989).

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować bezpoœrednio do Zakładu Zbiorów DŸwiękowych i Audiowizualnych, tel. (0-22) 608-23-98, e-mail: m.wroblewska@bn.org.pl


Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


Opracowano 21.05.2014 r.