BIBLIOGRAFIA DOKUMENTÓW DZWIĘKOWYCH

Baza zawiera opisy bibliograficzne dokumentów dŸwiękowych opublikowanych w Polsce w latach 1990-2009. Opisy bibliograficzne sporzšdzono z autopsji, w trzecim stopniu szczegółowoœci, w formacie MARC 21, zgodnie z postanowieniami normy PN-85/N-01152/07 Opis bibliograficzny. Dokument dŸwiękowy. Baza jest aktualizowana na bieżšco.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować bezpoœrednio do Zakładu Zbiorów DŸwiękowych i Audiowizualnych, tel. (0-22) 608-2398, e-mail: m.wroblewska@bn.org.pl


Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz


Ostatnia aktualizacja 20.10.2008 r.