Wspólne dziedzictwo europejskie

Druki XVI-XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Biblioteki Narodowej, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk

Katalog mikrofilmów

Baza danych scalona i zredagowana w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu

Druki skatalogowano i zmikrofilmowano z finansowym wsparciem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec oraz Fundacji im. Roberta Boscha w ramach realizacji projektu „Wspólne dziedzictwo europejskie”.

Katalog jest efektem realizowanego w polskich bibliotekach projektu „ Wspólne  dziedzictwo   europejskie. Poprawa warunków   udostępniania druków z polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego w zbiorach polskich  bibliotek.” zainicjowanego w 1992 r. przez Fundację im. Roberta Boscha, finansowanego głównie ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Celem projektu było zmikrofilmowanie i opracowanie   w formie komputerowych   baz danych druków pochodzących z XVI-XVIII w., a wydanych na   terenie Śląska, Pomorza i Prus Wschodnich W ograniczonym zakresie projekt obejmował druki wydane na terenach Polski centralnej: w tym przypadku, decydujące było kryterium językowe i treściowe. W przypadku klocków introligatorskich przyjęto założenie, że opracowane i mikrofilmowane będą wszystkie współoprawne druki, niezależnie od   miejsca ich publikacji. Katalog obejmuje zbiory czterech książnic: Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Książnicy Pomorskiej w Szczecinie oraz   Biblioteki Gdańskiej PAN. Scalona baza zawiera prawie 35 tys. ujednoliconych opisów mikrofilmów ( ok. 39 tys. egzemplarzy). Najliczniej reprezentowane są w bazie oficyny śląskie: tylko wrocławskie druki to prawie 10 tys. opisów, legnickie 1,5 tys., ponad 1 tys. druków wydanych zostało w Brzegu i tyleż w Oleśnicy. Bogata jest kolekcja druków królewieckich: 3,5 tys.   Z druków pomorskich 3 tys. wydanych zostało w Szczecinie, a   2,5 tys. w Gdańsku.

Baza danych opracowana została w formacie MARC 21. Wyboru formy haseł osobowych dokonano w oparciu o bibliografie narodowe. W przypadku miejsc publikacji,   nazwy miejscowości znajdujące się obecnie w granicach państwa polskiego występują w wersji polskiej, natomiast pozostałe - w obecnie stosowanej narodowej formie. Wyjątek stanowią Królewiec, Wilno i Lwów, które to nazwy pozostawiono w tej właśnie formie ze względu na długoletnią tradycję używania tych nazw w polskim bibliotekarstwie.

Opis katalogowy zawiera podstawowe informacje bibliograficzne o zmikrofilmowanym druku, takie jak: autor, tytuł, adres wydawniczy oraz informacje o miejscu przechowywania mikrofilmu i jego cechach fizycznych (biblioteka, rodzaj filmu, liczba zwojów, klatek). Przeszukiwanie bazy odbywa się przy pomocy 9 indeksów: osobowego, korporatywnego, tytułowego, miejsc wydania/druku, słów w tytule, chronologicznego, sygnatur dzieł zmikrofilmowanych, numerów mikrofilmów i bibliotek. Indeks osobowy zawiera hasła autorskie oraz pozostałych twórców książki, jak drukarz, nakładca, tłumacz, itp. Indeks wg bibliotek pozwala na przeszukiwanie części katalogu zawierającego opisy mikrofilmów przechowywanych tylko w danej bibliotece.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu – ponad 17,000 mikrofilmów

Biblioteka Narodowa – 14,500 mikrofilmów

Książnica Pomorska w Szczecinie – 2,500 mikrofilmów

Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk – 2,500 mikrofilmów

Uwagi dotyczące opisów bibliograficznych prosimy kierować pod adresem: Biblioteka Uniwersytecka, Oddział Starych Druków, Sekcja opracowania, ul. Św. Jadwigi 3/4, 50-266 Wrocław, tel. (+48) 71 375-24-05, e-mail: karlak@bu.uni.wroc.pl

W sprawie udostępniania mikrofilmów należy zwracać się bezpośrednio do bibliotek przechowujących mikrofilmy.

Uwaga! Podczas przeszukiwania bazy danych zalecamy korzystanie z przeglądarki Internet Explorer , ze zmianą opcji Widok [Widok/Kodowanie/ Europa Środkowa (Windows)], by uzyskać prawidłowe wywietlanie znaków z diakrytykami.


Przeglądaj bazę

Wróć do wykazu baz

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa