KARTOTEKA WZORCOWYCH HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ (SJHP BN)


Baza zawiera hasła z Języka Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Bazę można przeszukiwać przez jeden indeks: temat/okreœlnik, zawierajšcy zarówno tematy, jak i okreœlniki, hasła przyjęte i odrzucone. Opisy prezentowane sš w dwóch postaciach. Pierwsza jest zbliżona do sposobu prezentacji haseł w drukowanym Słowniku języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Akronim TS (temat szerszy) oznacza temat hierarchicznie nadrzędny, TW (temat węższy) - temat hierarchicznie podrzędny, TK(temat skojarzony) - temat powišzany relacjš skojarzeniowš, zaœ NU (nie używaj) - termin odrzucony. Drugim sposobem prezentacji haseł jest format MARC21 (format dla kartotek wzorcowych). Funkcjonowanie powišzań między hasłami można oglšdać w głównej katalogowej bazie danych Biblioteki Narodowej w systemie INNOPAC (http://www.bn.org.pl/).

Baza aktualizowana jest co tydzień. Kartoteka wzorcowych haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej wraz z hasłami rozwiniętymi dostępna jest pod adresem www.nukat.edu.pl (Wejœcie dla katalogujšcego - Indeks - Hasło przedmiotowe).

W 2005 r. ukazało się 5 wydanie drukowanej wersji Słownika języka haseł przedmiotowych Biblioteki Narodowej. Zamówienia przyjmuje Wydawnictwo Biblioteki Narodowej, Sekcja Promocji Wydawnictw, tel/fax 0-22-608-2552, tel. 0-22-608-2539, e-mail: promocja@bn.org.pl. Informację o tej edycji można też znaleŸć na stronie internetowej Biblioteki Narodowej – rubryka Publikacje, poddział Poradniki i informatory.

Baza dostępna jest również na CD-ROM (Cennik). Zamówienia przyjmuje Zakład Technologii Informatycznych, tel. 0-22-608-2526, fax 0-22-608-2863, e-mail: bndane@bn.org.pl.

Uwagi dotyczšce bazy prosimy kierować do Anny Stolarczyk (Pracownia JHPBN), tel. (0-22) 608-2445, e-mail: a.stolarczyk@bn.org.pl.


Przeglšdaj bazę
Wróć do wykazu baz

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległoœci 213
02-086 Warszawa
biblnar@bn.org.pl

Ostatnia aktualizacja: 10.03.2008 r.